Greenflex logo
Search
Close this search box.

Wat zijn on-pack sorteerinstructies?

Wat zijn on-pack sorteerinstructies?

On-pack sorteerinstructies, ook bekend als sorteerpictogrammen, zijn symbolen die op verpakkingen zijn gedrukt om consumenten te helpen de juiste afvalstroom voor vuilnis te identificeren. Deze pictogrammen dienen als een snelle visuele referentie voor consumenten om hun afval correct te sorteren. Ze helpen ook om een duurzamere aanpak van het afvalbeheer te promoten. Het gebruik van verpakkingspictogrammen is in heel Europa populairder geworden, waarbij veel landen hun eigen unieke reeks pictogrammen hebben ingevoerd.

Consumenten zijn zich steeds meer bewust aan het worden van het effect dat verpakkingen hebben op het milieu. Regeringen over de hele wereld voeren diverse maatregelen in om duurzame praktijken op het gebied van verpakking en afvalbeheer te promoten. Een van die maatregelen is het gebruik van on-pack sorteerinstructies of verpakkingspictogrammen om consumenten te helpen hun afval op een goede manier te sorteren. In deze blogpost gaan we dieper in op de verpakkingsiconen die in België, Nederland en Luxemburg gebruikt worden en onderzoeken we hoe bedrijven deze kunnen gebruiken om duurzame verpakkingspraktijken te promoten.

Regelgeving in de Benelux

In België is er geen verplichte regelgeving voor verpakkingsiconen, maar Fost Plus heeft wel een reeks richtlijnen ontwikkeld die bedrijven vrijwillig kunnen volgen. Deze richtlijnen bieden bedrijven een aanbevolen set sorteericonen die ze kunnen gebruiken op hun verpakkingen. Dit kan echter in de nabije toekomst veranderen aangezien de Europese Commissie nieuwe verorderingen inzake verpakkingen en verpakkingsafval heeft voorgesteld die bedrijven dwingen om verplichte sorteerpictogrammen te gebruiken.

De stijlgids voor on-pack sorteerpictogrammen in België vindt u hier.

In Nederland heeft de overheid de “Weggooiwijzer” ingevoerd, een gratis afvalsorteersysteem dat consumenten helpt de juiste afvalstroom voor vuilnis te identificeren. De “Weggooiwijzer” gebruikt pictogrammen om aan te geven waar elk onderdeel van de verpakking moet worden weggegooid. Dit systeem is goed ontvangen door de Nederlandse consument en heeft bijgedragen tot een duurzamer afvalbeheer. Het gebruik van deze pictogrammen is vrijwillig, maar wordt sterk aanbevolen.

Stijlgids voor on-pack sorteerpictogrammen in Nederland vindt u hier.

In Luxemburg is het Ministerie van Duurzame Ontwikkeling en Infrastructuur verantwoordelijk voor de regelgeving inzake verpakkingen. De sorteerpictogrammen die in Luxemburg worden gebruikt, zijn vergelijkbaar met die in buurlanden zoals België. Deze pictogrammen omvatten een groene bak voor glas, een blauwe bak voor papier en karton, een gele bak voor plastic en metaal, en een bruine bak voor organisch afval.

Belang van het volgen van verpakkingsregels & export

Het is belangrijk dat bedrijven de verpakkingsregels en -richtlijnen van hun respectieve landen volgen. Als een Belgisch bedrijf bijvoorbeeld zijn producten naar Italië exporteert, moet het zich houden aan de Italiaanse verpakkingsvoorschriften, die andere sorteerpictogrammen kunnen vereisen. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot boetes en schade aan de reputatie van een bedrijf. Bovendien kunnen bedrijven die prioriteit geven aan duurzame verpakkingen milieubewuste consumenten aantrekken en hun merkimago verbeteren.

Greenflex raadt bedrijven ook aan de voorgestelde verordening inzake verpakkingen en verpakkingsafval in Europa in overweging te nemen. Deze verordening zou binnenkort alle bedrijven kunnen verplichten om sorteerpictogrammen op hun verpakkingen aan te brengen, wat een grote stap voorwaarts zou betekenen in het verminderen van verpakkingsafval en het bevorderen van een correcte afvalverwerking. De invoering van deze pictogrammen zou aanzienlijke voordelen hebben voor zowel bedrijven, consumenten als het milieu.

Voordelen van sorteerprogramma's

Milieu-impact

Door het voor consumenten gemakkelijker te maken hun afval op de juiste manier te weg te gooien, kunnen bedrijven bijdragen aan een schoner en gezonder milieu.

MVO

Door sorteerpictogrammen zichtbaar op hun verpakkingen aan te brengen, kunnen bedrijven aantonen dat ze concrete stappen ondernemen om hun impact op het milieu te verminderen.

Klantbewustzijn

Consumentgerelateerd, sorteerpictogrammen maken het voor consumenten gemakkelijker om verpakkingsafval op de juiste manier weg te gooien.

Hoe Greenflex kan helpen

Verpakkingsiconen zijn een doeltreffend middel om duurzame verpakkingspraktijken te promoten. Met verschillende regelgevingen in verscheidene landen kan het voor bedrijven een uitdaging zijn om aan de voorschriften van hun land te voldoen. Echter, met de hulp van bedrijven als Greenflex kunnen ondernemingen duurzame verpakkingen promoten en voldoen aan de verpakkingsvoorschriften. Door prioriteit te geven aan dit soort verpakkingen kunnen bedrijven hun milieu-impact verminderen, hun merkimago verbeteren en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Als internationaal expert in duurzame verpakkingsoplossingen kan Greenflex bedrijven helpen te voldoen aan de regelgeving voor afvalbeheer en duurzame verpakkingspraktijken te promoten. Greenflex biedt een scala aan oplossingen, waaronder het ontwerp en de implementatie van verpakkingsiconen, om bedrijven te helpen voldoen aan de regelgeving voor afvalbeheer in hun land. Door samen te werken met Greenflex kunnen bedrijven hun milieu-impact verminderen en hun merkimago verbeteren.

Voorbeelden in de Benelux:

Wilt u uw verpakkingsmogelijkheden bespreken?

Op zoek naar verpakkingsoplossingen voor uw product?

Ontdek de mogelijkheden!