greenflex-positief-no-baseline 1
Search
Close this search box.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Code of Conduct

Een van de essentiële kernbegrippen van het bedrijfsleven is een maatschappelijk verantwoord bedrijfsbeheer. Bij het maken van zakelijke keuzes moet rekening worden gehouden met de economische, sociale en milieu-implicaties en moet een passend evenwicht tussen de belangen worden gevonden. Greenflex tracht haar leden hiervan bewust te maken. Deze Gedragscode dient als leidraad voor ethisch zakelijk gedrag van Greenflex-leden in hun omgang met klanten en leveranciers. Greenflex zet zich in voor de hogere belangen van haar stakeholders en helpt hen bij het vestigen van solide wortels voor hun innovatieve en kwalitatief hoogwaardige goederen en diensten op de nationale en wereldwijde markt.

Voedselveiligheidsbeleid

Bij Greenflex geloven we dat het leveren van producten, verpakkingen en diensten van hoge kwaliteit die voldoen aan de verwachtingen van klanten en consumenten en deze overtreffen, van cruciaal belang is voor ons succes. De verplichting om de kwaliteit en voedselveiligheid te waarborgen van alle producten die wij creëren en op onze markt distribueren is hierbij van fundamenteel belang. Door het opzetten en implementeren van kwaliteits- en voedselveiligheidssystemen, -normen en -praktijken zetten wij ons in voor een constante verbetering van de reputatie van het merk dat wij creëren en distribueren, waardoor het vertrouwen van de klant in ons portfolio behouden blijft.

Interne en externe audits worden gebruikt om de integriteit van alle Greenflex-activiteiten te beoordelen, te analyseren en te certificeren.

Wij zijn van mening dat elke medewerker verantwoordelijkheid draagt voor het voldoen aan kwaliteits- en voedselveiligheidsverplichtingen, zowel in hun werk als in hun interacties met belanghebbenden. Elke medewerker die een directe invloed heeft op grondstoffen, verpakking, productie, opslag en transport van producten is verantwoordelijk voor kwaliteit en voedselveiligheid.

Ons kantoor is gebouwd volgens de HACCP-normen. Greenflex investeert in een FCM voedselveiligheidsplatform dat ons in staat stelt om de naleving van wereldwijde voedselveiligheidswetten en wetgevingen te beoordelen.

Betreden van verboden terrein

Greenflex is een particuliere, zelfstandige onderneming met eigen faciliteiten, gebouwen, terreinen en gronden. Toegang tot de Greenflex-infrastructuur wordt alleen verleend met toestemming van Greenflex, die op elk moment om welke reden dan ook kan worden ingetrokken. Ons toegangsbeleid is gebaseerd op 5 pijlers:
  1. Geregistreerde bezoekers
  2. Productie toegang
  3. Werknemer toegang
  4. Logistieke toegang
  5. Veiligheid

Duurzaamheid, milieu- en energiebeleid

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties worden door Greenflex gesteund als een kader voor collectieve actie en invloed op de systemische problemen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. De SDG’s, die in 2015 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werden aangenomen, omvatten 17 doelstellingen die variëren van het uitbannen van extreme armoede tot gendergelijkheid, waterkwaliteit, geen honger, fatsoenlijke werkgelegenheid en schone, goedkope energie. Om de ambities van de SDG’s waar te maken, zijn samenwerking en bijdragen uit alle sectoren – bedrijfsleven, overheid en maatschappelijk middenveld – nodig.

Wilt u meer informatie over hoe Greenflex bijdraagt aan de SDG’s? Klik op de overeenkomstige SDG voor meer informatie of lees onze blogpost.

Scroll naar boven